Mobila videokonferenser sparar tid och pengar

Med ConferenceCam Connect har Logitech skapat en mobil lösning för videokonferenser som effektiviserar arbetet och sänker kostnader.

Mobilitet ger lönsamhet på ett roligare sätt

”Vi har bara sett början av den mobila revolutionen”, säger Christopher Krokstedt som är ansvarig för Dustins mobilitetssatsning. Mobilitet innebär att intäkterna ökar, men det genererar också en ny typ av kostnader som behöver hanteras av företagen. Kostnaden för mobiltelefoner och abonnemang har redan flyttats över till IT-budgeten i de flesta organisationer, men det är […]

Stor bredd i funktionerna avgjorde när TeliaSonera valde lösning för mobilt arbetssätt

TeliaSonera erbjuder sina företagskunder säker mobil åtkomst till företagets olika datasystem tillsammans med det ägda bolaget Cygate. Erbjudandet baseras bl a på Citrix lösningar för mobila arbetsplatser.