Har du koll på alla vägval kring molntjänster och Windows 10?



Allt fler företag nyttjar molntjänster och vill använda Windows 10. Coligo är med sin erfarenhet den bästa strategiska rådgivaren när det gäller vägval inom Office 365, Azure och Windows 10Coligo är ett bolag som står för erfarenhet, trygghet och framtid.

–Flertalet av svenska små och medelstora företag har redan flyttat sina mailtjänster till molnet. Nu är de på väg att ta nästa steg, vilket kommer att ge konkurrensfördelar. Men det gäller att få rätt råd på vägen och i rätt tid. Vi har en stark plattform med kompetens och erfarenhet. Vi vill hjälpa kunder som vill vara i nuet att bli redo för framtiden. Förändringstakten kommer aldrig att vara så här långsam igen och den kommer att fortsätta att öka hela tiden. Om du inte har startat din resa mot molntjänster som Office365, så gör det nu, säger Johan Dygve, vd i Coligo AB

Coligo utvecklar och optimerar Microsoft infrastruktur utifrån verksamheternas behov och förutsättningar. Företaget anpassar sig efter trender och efterfrågan från kunderna för att effektivisera och utveckla deras IT-miljö och verksamhet. Säkerhet, långsiktighet och användarperspektivet är en naturlig del i varje tjänsteområde.

Framtidssäkra ditt företag med Coligo

Tekniken skapar möjligheter

–Företagsledare inser att de måste använda teknik för att bli konkurrenskraftiga. Den nya tekniken rör om i sättet att arbeta och skapar möjligheter för nya och effektivare processer. Vi hjälper dig att få en säker och okomplicerad infrastruktur samt en enklare tillvaro, samtidigt som vi medverkar till att sänka dina kostnader. 

Windows 10 är designad för att integrera sig med molntjänster och underlättar rörlighet för användaren. Vem vill inte kunna arbeta var som helst med samma upplevelse och utseende i sin enhet, dator, platta eller telefon, som om man var på kontoret. Medan Office365 står för produktiviteten så är Enterprise Mobility Suite den molntjänst som gör att du kan ta kontroll över dina enheter och dina data.

Våra kunder är idag informerade om de olika molntjänsterna som Azure och Office365, men undrar över vägval. Rådet är alltid att skapa en molnstrategi som är styrande för all anskaffning och nyutveckling. Där fyller vi med våra marknadsledande experter en viktig roll. Vi möjliggör allt från etablering av strategi till realisering och implementation. 

Det finns en hel del frågor som måste besvaras innan resan kan börja. Några är att företagen har sin befintliga infrastruktur som man investerat i. När är rätt tid att starta och med vad? Vilka förutsättningar har vi? Hur ser juridiken ut? Hur ska användarna nyttja tjänster framöver? Hur ser ägandeskapet ut? Vad ska uppnås?

Brett utbud av tjänster

Coligo arbetar inom områdena Security and Identity, Device Management, Development and Integration, Collaboration, IT-Management.

Identitetshantering och åtkomsthantering är en viktig grund för företag att realisera kostnadsbesparingar, kontroll och effektivitet. Coligo hjälper till att få kontroll av tillgång till information och applikationer som ofta kan vara både interna och externa molntjänster. Rätt implementation av PKI resulterar till en skalbar säkerhetslösning för stark autentisering, digitala signaturer och skydd av din verksamhets data. PKI har blivit en av de viktigaste grundstenarna för att bibehålla säkerheten i framtidens plattform.

Coligo hjälper dig att nyttja molnet fullt ut.

Modern teknik kan integreras i befintlig infrastruktur. Coligos konsulter inom Development and Integration har helhetssyn och ser möjligheter i att förbättra samt utöka befintliga miljöer.

Coligos konsulter inom klienthantering hjälper dig att optimera hanteringen av dina klienter och maximera nyttan för din verksamhet. Coligo erbjuder kontinuerliga utbildningsinsatser och workshops om Windows 10 och tjänster runt Office 365, Microsoft Exchange och Skype for Business, vilka alla är fundamentala bitar vad gäller kommunikationen i och utanför ditt företag. 

Coligo samarbetar med marknadsledande produktleverantörer inom alla sina tjänsteområden.

 

 Presenteras av

logo1

Branschfokus: Bank, finans, myndigheter.

Antal kunder: 45 (år 2015).

Kundernas storlek: Allt från 200 till 110.000 anställda.

Läs mer om oss här:
www.coligo.se

 

Johan Dygve, VD Coligo AB.

Johan Dygve, VD Coligo AB.

 
(Visited 281 times, 1 visits today)