Så kan konsultbolag öka sin lönsamhet

Simon Ström produktchef på Visma.

Tid är den enskilt viktigaste resursen som tjänste- och konsultföretag har att disponera. Att bli bättre på att analysera hur tiden spenderas och vilken typ av arbete som ger högst timpris är därför ett effektivt sätt att öka sin lönsamhet.

Åtta av tio företag som startas i Sverige idag är tjänsteföretag. Den snabba tillväxten inom tjänstesektorn innebär en allt hårdare konkurrens för etablerade bolag, som ständigt behöver hitta nya sätt att öka sin lönsamhet för att överleva. 

Simon Ström är produktchef för Visma Severa, ett webbaserat affärssystem designat för att stödja projektflödet för tjänsteföretag. Enligt hans erfarenhet är det framförallt svinnet på tid som är det största hindret för lönsamhet för tjänste- och konsultföretag.  

Det centrala kring alla företag är det här med tid och beläggning. Det är vad alla konsultbolag har att leka med. Tid är pengar, konsultbolagens lager är ett lager med tid och det gäller att få det i omsättning, förklarar han.

Enligt Simon Ström saknar många företag idag processer för att effektivt analysera hur de spenderar sin tid, vilket gör det svårt att hitta var man egentligen tjänar mest pengar.

Många har exempelvis inte koll på hur mycket tid som går på införsäljning och om man faktiskt tar igen den kostnaden så att det blir ett lönsamt projekt. När man väl har fått uppdraget kan man ha lagt 10 timmar på att pitcha idéer eller svara på offerter och kravspecar. Så man måste hitta de här effektiva och lönsamma projekten, berättar Simon Ström.

 

»Tid är pengar, konsultbolagens lager är ett lager med tid och det gäller att få det i omsättning«
 

För att hitta de effektiva och lönsamma projekten tycker Simon Ström att det är viktigt att göra det så enkelt och som möjligt för konsulter och projektledare, som har bäst koll på de här siffrorna, att själva sköta all administration och tidsrapportering. En annan viktig aspekt är ett affärssystem med transparens, så att konsulter och projektledare själva kan analysera sin beläggningsgrad och sitt snitt-timpris, både historiskt och i framtiden.

Gör det du är bäst på

Tydligheten i hur tiden spenderas och vad man får betalt för sitt arbete är inte heller bara en fördel för den enskilda konsulten. På en större skala hjälper det också företagen att bryta ner siffrorna och se vilken typ av projekt som har störst lönsamhet och som man faktiskt bör satsa på. 

– En bra uppföljning på tidsåtgång och snitt-timpris på alla olika typer av jobb innebär att man kan hitta vilket jobb man är bäst på att göra. Vad lägger man minst timmar på och får mest betalt för? Då kanske man kan ta in fler sådana jobb varje månad. I slutändan kan man också produktifiera den typen av leverans och sätta ett fast pris. Det blir väldigt konkurrenskraftigt genom att kunden får ett fast pris, men samtidigt har man hela tiden data som visar att priset är lönsamt för en själv.

 

»En bra uppföljning på tidsåtgång och snitt-timpris på alla olika typer av jobb innebär att man kan hitta vilket jobb man är bäst på att göra«

 

Enligt Simon Ström fokuserar många konsultföretag för mycket på vilka kunder man fakturerar mest till, utan att fundera på hur marginalerna ser ut. Där kan ett bra affärssystem hjälpa till genom att inte bara effektivisera arbetet utan också ändrar tankesättet hos kunderna.

Nästan alla har ju koll på vilka av deras kunder som omsätter mest pengar. Det har alla ett bokföringsprogram som har koll på. Men man vill ju samla hela arbetsflödet, från att man träffar en kund som är intresserad, till att man har fakturerat och slutfört projektet. Det innebär att du får hela arbetsflödet på ett ställe och kan se mer än bara vilken kund du har fakturerat mest. För det säger egentligen inte så mycket, du kan ju ha lagt ner alldeles för mycket tid på den kunden i förhållande till pengarna.

 Presenteras av

logo_larger

Läs mer på: severa.visma.com/se


 

Förbättra din lönsamhet idag!
Ladda ner lönsamhetsguiden som hjälper dig att öka ditt företags lönsamhet.

3 tips för att öka din lönsamhet

1) Öka priserna (specialisering, produktifiering, värdehöjande) 

2) Öka beläggningsgraden

3) Gör dig av med olönsamma projekt och tjänster 

Vill du ha fler tips på hur du kan öka din lönsamhet?

Ladda ner lönsamhetsguiden.

(Visited 197 times, 1 visits today)