Så kan handelsföretag överleva den digitala konkurrensen

Daniel Vesterberg, Affärsområdeschef för Dynamics NAV på Orango.

Den digitala utvecklingen och en allt hårdare konkurrens från nätet tvingar handelsföretagen att utmana sina affärsmodeller. En framgångsfaktor för de som lyckas är flexibla affärssystem.

I ett digitalt samhälle, där alla världens varor och tjänster finns tillgängliga genom ett knapptryck, upplever många handelsföretag att deras gamla affärsmodeller inte längre fungerar. Exempelvis ser traditionella handels- och grossistbolag att deras plats i värdekedjan börjat suddas ut.

Den klassiska partihandeln, där man köper från många tillverkare och säljer till många detaljister, har fått konkurrens från alternativa lösningar i form av e-handel. Vi ser att det är två världar som krockar. Där man tidigare haft ett kund/leverantörs-förhållande så blir man helt plötsligt konkurrenter, berättar Daniel Vesterberg på affärsystemsspecialisten Orango.

Därför inriktar sig allt fler grossistbolag idag mot att sälja direkt till slutkunden digitalt, samtidigt som detaljisterna köper sina varor direkt från tillverkaren. Dessutom blir konkurrensen allt hårdare när även nya snabbfotade e-handelsbolag flyttar fram gränserna och pressar priserna. 

 

»Idag behöver det varken vara dyrt, krångligt eller speciellt tidskrävande att ha ett modernt och uppdaterat systemstöd. Jag tror att den största risken är att inte hänga med i utvecklingen«
 

 Läs mer om hur ett flexibelt affärssystem hjälper ditt företag att tackla digitala utmaningar.

Svår omställning

För små och medelstora företag blir dock omställningen som krävs för att möta dessa utmaningar ofta svår att genomföra. Ett stort hinder är att digitala affärsmodeller kräver nya eller uppgraderade affärssystem och systemstöd för att kunna hänga med i utvecklingen. 

Det är en gammal sanning att man uppgraderar ett affärssystem så sällan som möjligt eftersom den generella uppfattningen är att det är extremt dyrt. Dessutom blir organisationen dubbelt belastad under ett pågående byte- eller uppgraderingsprojekt. Men idag behöver det varken vara dyrt, krångligt eller speciellt tidskrävande att ha ett modernt och uppdaterat systemstöd. Jag tror att den största risken är att inte hänga med i utvecklingen, säger Daniel Vesterberg.

 

»Man måste ha ett systemstöd som hela tiden följer med oavsett hur verksamheten förändras, utan att du behöver gå in och ändra i koden«
 

Livsviktigt med flexibla affärssystem 

På Orango har man över 20 års erfarenhet av att hjälpa handelsföretag med verksamhetsutveckling. Den erfarenheten, tillsammans med en förståelse för hur företagens förutsättningar förändras, är grunden för deras lösning NAV Easy Star.

Lösningen bygger på Microsoft Dynamics NAV, ett kraftfullt affärssystem som stödjer i stort sett alla processer som ett medelstort bolag har. Dessutom är systemet sömlöst integrerat med Office 365 som de flesta företag redan använder. Baserat på det har Orango sedan skapat en egen lösning som gör det enkelt att utforma systemet efter handelsföretagens unika behov.

Historiskt sett har man alltid gått in och gjort kundunika anpassningar i NAV för just de processer som varje kund har. Det är de anpassningarna som gör uppdateringarna så himla komplicerade och dyra. Det är där vi har tänkt annorlunda, säger Daniel Vesterberg.

NAV Easy Star låter dig därför skräddarsy ditt affärssystem, med Orangos tekniska komponenter, utan att göra anpassningar i koden för Dynamics NAV. Du prenumererar på tjänsten vilket gör att du hela tiden har den senaste versionen av affärssystemet och enkelt kan lägga till ny funktionalitet, i takt med att din verksamhet förändras. Den flexibiliteten är enligt Daniel Vesterberg livsviktig för handelsföretag som vill kunna konkurrera i framtiden-

– Flexibilitet är extremt viktigt. Man måste ha ett systemstöd som hela tiden följer med oavsett hur verksamheten förändras, utan att du behöver gå in och ändra i koden. Det är nyckeln om du vill hänga med i framtida utveckling, avslutar Daniel Vesterberg.

Läs mer om NAV Easy Star.

 

 Presenteras av

Orango-Logo

Orango – Affärssystem med kärlek

Orango erbjuder heltäckande konsultlösningar för affärssystemen Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Bison och PRMS. 

Orango finns i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Stockholm och består av 100 konsulter med över 1300 års sammanlagd kompetens inom affärssystem.

Bland kunderna finns några av Sveriges mest framgångsrika företag som GlasLindberg, Smedbo, STIGA Sports, BabyBjörn, Panduro Hobby, HTH och Marbodal.

Läs mer på:
www.orango.se


 

NAV Easy Star

Orango har 20 års erfarenhet av att hjälpa handelsföretag med verksamhetsutveckling. Baserat på den erfarenheten och en förståelse för moderna handelsbolags utmaningar har man skapat NAV Easy Star. 

NAV Easy Star är en tjänst bestående av ett antal olika moduler och funktioner till Dynamics NAV som låter er skräddarsy ert affärssystem utifrån era unika förutsättningar och processer. Med NAV Easy Star får ni ett optimerat affärssystem till en fast månatlig kostnad.

NAV Easy Star erbjuder dig:

*Specialutvecklade funktioner för dig inom handel

*Ett standardiserat projektförfarande med erfarna konsulter

*En förutsägbar fast månadsavgift där support är inkluderat

*En molntjänst med problemfri IT

*Inkluderad prenumeration på senaste versionen av Dynamics NAV, du behöver alltså aldrig mera uppgradera

Läs mer om NAV Easy Star här


 

(Visited 501 times, 1 visits today)