The Diver Solution gör hela verksamheten effektivare



Småföretagare eller industrikoncern, den som vill ha en effektiv verksamhet behöver få ut rätt information till rätt person i rätt tid.

Förr tog jag fram rapporter i vårt affärssystem, flera timmars arbete varje månad. Nu tar alla de som vill ha rapporterna själva ut dem via The Diver Solution-portalen – enkelt, snabbt och så ofta de vill, säger Peter Carlsson Controller, Finans/Administration.

Det finns mycket som skiljer små, medelstora och stora företag åt, men en gemensam faktor är att de alla har en utmaning i att få fram bra beslutsunderlag. Det som behövs är rätt verktyg för analys, presentation och uppföljning. För många företag är lösningen på det problemet Infotools BI-verktyg The Diver Solution.

Ett företag som upptäckt fördelarna med The Diver Solution är SWEP som tillverkar värmeväxlare och relaterade produkter och tjänster. De använder idag The Diver Solution inom försäljning, redovisning, logistik, produktion och utveckling. Som många andra företag har de mängder med information i sitt affärssystem och utmaningen är att ge alla användare information anpassad till deras roll. Oavsett om de arbetar med logistik, administration, produktion eller någon annan del av verksamheten.

The Diver Solution löser det problemet genom att skapa tydliga och skräddarsydda bilder över situationen i realtid så att varje användare har exakt den information just de behöver i varje tillfälle. Något som bland annat förenklar planeringen.

Nu slipper vi brandkårsutryckningarna när lagret redan har sinat. Istället ger The Diver Solution oss alerts på artiklar som är i riskzonen att gå tomt innan det är försent, säger Gunilla Karlsson, Logistikansvarig på SWEP.
Klicka här för att läsa mer om vad vi har gjort för våra kunder. 

B&B Tools som levererar industrikomponenter och relaterade tjänster till industri- och byggsektorn i Norden är ett annat företag som använder The Diver Solution för att effektivisera verksamheten. En utmaning de har är att hantera kommunikationen med leverantörerna. Två gånger i veckan skickas rapporter ut för att få bekräftelser på lagda beställningar och det var en tidsödande process innan The Diver Solution.

Tidigare har vi behövt ta ut de här rapporterna för hand, vilket två gånger i veckan har sysselsatt åtta personer med ansvar för 100 leverantörer vardera. Med The Diver Solution har vi nu skapat automatiska utskick som går iväg av sig själva. Tiden vi har sparat bara på detta motsvarar nästan en heltidstjänst som nu frigörs till andra uppgifter, säger Johan Valton, Manager Inbound Business Infrastructure på B&B Tools.

På det hela taget har The Diver Solution gjort det enklare att styra verksamheten på B&B Tools. Bland annat genom att The Diver Solution ger cheferna en tydligare inblick i alla delar av företaget samt att korskörningar av data snabbt pekar ut eventuella kvalitetsbrister.

Personligen kan jag till exempel nu snabbt få fram siffror på om det är lönsamt eller inte att ta in en extern konsult i ett visst sammanhang. Så Infotool har hjälpt oss få en tydlig kvalitetshöjning i vårt arbete, säger Johan Valton.

Beslutsstöd för verksamhetsstyrning med bästa möjliga datakvalitet.

Infotools verktyg för analys, uppföljning och nyckeltal ger förfinade beslutsunderlag för att styra din verksamhet mot bestämda kvalitets- och lönsamhetsmål. Systemen ger dig begripliga och tillförlitliga underlag för att fatta ”rätt” beslut.

Infotool erbjuder kostnadseffektiva och produktivitetshöjande lösningar för beslutsstöd, planering och service management. Infotool är etablerat i samtliga nordiska länder.

Läs mer om våra kostnadseffektiva och produktivitetshöjande lösningar på www.infotool.se

 
(Visited 78 times, 1 visits today)