Ny lagringsteknik gör Big Data användbart i molnet

Anna Lidén, ansvarig för Red Hat Big Data & Storage i Norden.

Mängden data som företag måste hantera ökar i en takt som de traditionella lagringssystemen inte längre kan hantera. Genom öppen ”software defined storage” blir lagringen säkrare och billigare och informationen mer användbar.

Att kunna ta tillvara på de enorma mängder data som företagens digitala system genererar blir allt viktigare. Oavsett om det gäller att förutse kundbeteenden, skräddarsy erbjudanden, ge bättre service eller effektivisera produktionen så kommer de företag som kan utnyttja ”Big Data” ha en stor fördel i framtiden. Men ”Big Data” innebär också en stor teknisk utmaning.

– Om man tittar på företagen i stort så är det information som är värde i dagsläget. Ju mer tillgänglig informationen blir desto bättre kan företagets olika avdelningar ta del av den och använda den till appar och andra serviceverktyg ut mot sina kunder. Det driver på det här teknologiskiftet som sker inom datalagring, förklarar Anna Lidén, ansvarig för Red Hat Big Data & Storage i Norden.

 

»Du kan lägga till kapacitet eller prestanda när du behöver den istället för att bestämma i förväg«

 

Problemet med de traditionella, hårdvarubaserade, lagringssytemen är att de inte är anpassade för den exponentiella ökningen av data som sker idag, framförallt inte i automatiserade molnmiljöer. Istället skapas flaskhalsar när många vill komma åt samma data samtidigt och informationen blir svår att länka samman och utnyttja. Dessutom behöver datan migreras när man byter hårdvara.

Lösningen på det här problemet kallas ”software defined storage”, en teknik som inte är knuten till en viss hårdvara och som genom molnlösningar gör det snabbare och enklare att få tillgång till den data man behöver. Dessutom blir det enklare att skala upp lagringsutrymmet efter behov.

– Traditionell lagring bygger på monolitiska system där du köper ett system för en applikation eller ett användningsområde. Vad ”software defined storage” gör är att det separerar hårdvaran från mjukvaran, du lägger intelligensen i mjukvaran och sen skalar du utåt istället för uppåt. Det gör att du kan lägga till kapacitet eller prestanda när du behöver den istället för att i förväg bestämma att jag ska köpa en ”låda” som har en viss storlek och som ska räcka i tre år. Det är samma sätt som modernare applikationer och molnmiljöer som Openstack är byggda, förklarar Anna Lidén.

Läs mer om hur Red Hats lagringssystem kan hjälpa er!

På Red Hat har man, tillsammans med ett ”upstream community”, utvecklat det branschledande systemet för ”software defined storage” som kallas Ceph. Precis som alla Red Hats produkter bygger Ceph på öppen källkod och öppna standarder vilket gör att du kan använda vilken hårdvara du vill för den fysiska lagringen och integrera mot ovanliggande applikationer. Ceph använder sig också av ett bittorrent-liknande system där datan delas upp och sprids ut över lagringsutrymmet. Det gör både lagringen och hämtningen av data mycket mer effektiv.

 - I ett bittorrent-system eller peer-2-peer-system har du samma effekt. Du har en massa olika datorer eller serverar som deltar i att du kommer åt din fil så snabbt som möjligt. Du laddar inte ner din fil från en server utan från kanske 20 stycken samtidigt och det är likadant med Ceph, säger Anna Lidén.

 

»Vad ”software defined storage” gör är att det separerar hårdvaran från mjukvaran, du lägger intelligensen i mjukvaran och sen skalar du utåt istället för uppåt.«

 

 Flexibiliteten, snabbheten och skalbarheten i Ceph menar Anna Lidén är en förutsättning för att företag ska kunna dra nytta av ”Big Data” och molnets fulla automatiseringspotential. Inom den finansiella industrin, telekomindustrin, myndigheter och företag som hanterar stora mängder data är Ceph redan välanvänt. Dessutom används tekniken av universitet och forskningsinstitutioner, som CERN i Schweiz, för att samla och dela forskningsdata. Potentialen, menar Anna Lidén, är enorm.

 - Vår största kund, ett finansföretag i USA, har 300 petabyte i produktion. En peta byte är 1000 terrabyte som i sin tur är 1000 gigabyte. Det går att skala upp det här till exabyte, alltså tusen petabyte, men det tar nog ett tag innan vi är där, säger Anna Lidén.

Ta steget in i framtiden. Ceph Storage gör informationshanteringen, enkel, billig och effektiv.

 Presenteras av

rp_Redhat_Logo.png

Red Hat är världens ledande leverantör av open source-baserade mjukvarulösningar, med en community-baserad approach för att skapa pålitliga och högpresterande produkter inom cloud, Linux, middleware, lagring och virtualisering.

Läs mer om oss här:

www.redhat.se 


logga cephCeph Storage:

Ceph Storage är ett kostnadseffektivt och skalbart, open source-baserat, software defined storage-system som ger dig enhetlig lagring i din molnmiljö.

Med objekt- och blocklagring i enplattform kan Red Hats Ceph Storage enkelt och effektivt hantera de petabyte av data som krävs för att driva ditt företag – så att du slipper.

Läs mer om Ceph Storage här.


300 petabyte

Ceph Storage är extremt skalbart.

Red Hats största kund har i dagsläget 300 petabyte (300 000 terrabyte) i produktion.

Ceph Storage går dock att skala upp till exabyte (1 exabyte = 1 000 petabyte).

(Visited 91 times, 1 visits today)