Stor bredd i funktionerna avgjorde när TeliaSonera valde lösning för mobilt arbetssättTeliaSonera erbjuder sina företagskunder säker mobil åtkomst till företagets olika datasystem tillsammans med det ägda bolaget Cygate. Erbjudandet baseras bl a på Citrix lösningar för mobila arbetsplatser. Syftet är att slutanvändaren ska kunna hantera företagets information , även sådant som finns bakom brandväggar, på ett säkert sätt via smarta telefoner och läsplattor.

–Allt fler av våra kunder vill möjliggöra ett mobilt arbetssätt för sina medarbetare. De behöver arbeta från varierande platser och använda både personliga och företagets mobila terminaler. Behovet av tillgänglighet och säker åtkomst av information ökar, säger Claes Gustafsson, Kommersiell Produktchef vid TeliaSonera.

–Det handlar om att från sin smarta telefon eller läsplatta kunna komma åt information i företagets affärssystem och intranät på ungefär samma sätt som vi är vana att göra från våra bärbara datorer. Detta innebär utmaningar för IT-avdelningen som behöver lösningar för att hantera detta på ett säkert och effektivt sätt.

Citrix erbjuder en rad olika lösningar för stora, medelstora och små företag eller avdelningar. Inte minst finns olika typer av tjänsteleverantörer bland kunderna, som till exempel TeliaSonera.

Utifrån bl a Citrix produktsuiter XenMobile och Netscaler har TeliaSonera skapat en portfölj med tjänster och verktyg, Telia Mobility Management, för att underlätta införandet av mobilt arbetssätt för sina kunder. Nu finns möjlighet till säker åtkomst till intranet, e-mailhantering och annan information som finns lagrad bakom företagets brandvägg. Nu kan medarbetaren arbeta var som helst med total åtkomst och bibehållen säkerhet via mobila terminaler.

Citrix XenMobile ger en komplett Enterprise Mobility Management (EMM) för att hantera företagets alla enheter och applikationer i en och samma lösning. Citrix Netscaler optimerar, säkrar och kontrollerar alla företags- och molntjänster och maximerar slutanvändarens upplevelse.

Lösning med stor bredd

–Det finns ett antal leverantörer på marknaden som tillhandahåller liknande verktyg. Vi valde Citrix lösning eftersom det är den mest kompletta produkten som ger en sammanhållen lösning. Det säger Urban Klinteby, affärsområdesansvarig på Cygate, som är TeliaSoneras dotterbolag, och systemintegratör med uppgift att stärka Telias ICT-erbjudande till framför allt företagskunder.

–Lösningen har en väldig bredd till exempel när det gäller hantering av regler för hur appar får användas och interagera med varandra. Dessutom ger lösningen användarna möjligheten till åtkomst av windows applikationer och virtuella skrivbord. Lösningen är skalbar genom möjligheten att uppgradera till olika versioner för olika funktionsinnehåll, allt från enklaste instegsfunktion till mer avancerade funktioner.

–Många företag har investerat mycket i mobila terminaler, men man har i många fall ännu inte fått tillräcklig utväxling på sina investeringar. Det är därför vi tagit fram denna lösning, säger Claes Gustafsson. Nu kan företag och organisationer maximera den mobila kraften i verksamheten.

 

citrix-logo

Citrix (NASDAQ:CTXS) är ledande inom mobila arbetsområden, och tillhandahåller virtualisering, hantering av företagsmobilitet, nätverk och molntjänster för att möjliggöra nya sätt att arbeta bättre.

Citrixlösningar driver företagsmobilitet genom säkra, personliga arbetsområden som ger människor direkt åtkomst till appar, skrivbord, data och kommunikation på alla typer av enheter och över vilket nätverk och moln som helst.

I år firar Citrix 25 år av innovation som gör IT enklare och människor mer produktiva.

Med en årlig omsättning under 2013 på 2,9 miljarder USD, används Citrix lösningar i fler än 330 000 organisationer och av över 100 miljoner människor globalt.

Läs mer om våra mobila lösningar här

Hemsida: se.citrix.com/

claes

Claes Gustafsson, Kommersiell Produktchef vid TeliaSonera

urban

Urban Klinteby, affärsområdesansvarig på Cygate

(Visited 324 times, 1 visits today)