Automation med integrationsplattform”Vi har en komplett integrationsplattform för intern och extern kommunikation mellan system såväl som datamappning och övervakning av processerna”, säger Ulf Kjellberg, VD på Inobiz.

Idag är elektronisk interaktion mellan olika affärssystem snarare regel än undantag. Behovet av integration är stort och kommer bara att växa. Det mesta tyder på att framtidens affärssystem kommer att vara komponentbaserade. Det vill säga, det kommer att bestå av många små system som kommunicerar med varandra.

 

»Med Inobiz Integration Server underlättar du ärendehanteringen och kan lättare automatisera och effektivisera processer där manuell hantering inte är nödvändig«
 

Integration i tre delar

Enkelt kan man säga att en integration har tre beståndsdelar. Kommunikation, till exempel en order eller faktura som skickas som en fil via ftp eller webb. Meddelandemappning, som omvandlar inkommande meddelande till format som mottagarsystemet kan hantera. Affärsregler, det vill säga den förutbestämda hantering av ärendet som sker när meddelandet mottagits.

– Det går att lösa dessa bitar var för sig men genom att använda en integrationsplattform som Inobiz Integration Server så underlättar du ärendehanteringen och kan lättare automatisera och effektivisera processer där manuell hantering inte är nödvändig, säger Ulf Kjellberg och fortsätter:

– Förutom att plattformen sköter själva integrationen genom integreringsmotorn Inobiz RT, med grafisk mapping mellan ett stort antal filtyper, så kan den även hantera exempelvis orderköer genom vårt administrativa program. Plattformen har även en kontinuerlig kontroll över att processerna fungerar enligt inställningarna, via vår Transaction Monitor, och vid fel larma om detta.

Läs mer om hur Inobiz lösningar kan stärka din verksamhet.

 

»Fördelen med vårt system är att det går att växa i. Det går att bygga ut allteftersom företaget förändras och nya behov uppstår«
 

Ett system att växa i

– All hantering som är möjlig att automatisera görs så. Detta ger en både effektivare och säkrare hantering av ärendeflödet och personalen kan ägna sig åt de uppgifter som ej går att automatisera. Integrationen sker både mellan system inom företag och mellan företag. Fördelen med vårt system är att det går att växa i. Det går att bygga ut allteftersom företaget förändras och nya behov uppstår, avslutar Ulf Kjellberg.

 

 Presenteras av

Inobiz_logga

Inobiz är ett av Europas ledande företag inom elektronisk integration och har varit verksamt sedan 1996. Vi erbjuder produkter som är kostnadseffektiva, användarvänliga och begripliga.

Vår integrationsplattform och våra utvecklingsverktyg för transformering och datamappning finns idag hos över 700 kunder.Elektronisk integration innebär att information konverteras från ett format till ett annat och transporteras mellan olika system.

Med Inobiz produkter kan ditt företag snabbt och effektivt kommunicera – skicka filer i olika format mellan avdelningar inom organisationen, till och från kunder och leverantörer och enkelt hämta eller lämna information över internet.

Läs mer på Inobiz.se


 

Ulf Kjellberg, VD på Inobiz

Ulf Kjellberg, VD på Inobiz

(Visited 499 times, 1 visits today)