Så får du ut det mesta ur dina molntjänster

Henrik Lorentzi product manager och Timo Wuoma, Head of Enterprise Integration Solutions på Tieto.

Löftet om sänkta kostnader, bättre flexibilitet och ökad produktivitet gör att allt fler företag idag satsar på molntjänster. Det många missar är dock att molntjänster inte bara är ett sätt att göra ditt gamla arbetssätt bättre. Att verkligen utnyttja potentialen handlar också om att hitta de nya sätt att arbeta som molntjänster erbjuder. 

I takt med att samhället digitaliseras förändras även våra behov och beteenden. Kunder och anställda förväntar sig hela tiden nya tjänster som ger en bättre upplevelse och som finns tillgängliga när som helst, på det sätt de själva föredrar. Dagens digitala utmaningar sätter därmed helt nya krav på företag. 

Och det finns egentligen bara två vägar att gå: antingen kan man välja att ligga i framkant med sina it-lösningar, eller så får man se sig omsprungen av andra företag som bättre lyckas pricka in det kunderna efterfrågar. Det kan låta tufft, men det positiva är att de senaste inom IT också är kostnadseffektivt. 

 – För företag är det alltid en stor utmaning att verkligen utnyttja de IT-verktyg som man har. För att verkligen göra organisationen mer effektiv kan man inte bara återskapa samma arbetsätt utan måste lära sig att verkligen utnyttja den nya potentialen. Det handlar om allt från hur du hanterar dokument till hur du leder projekt och hur du genomför dina möten, säger Henrik Lorentzi, product manager på Tieto.

Läs mer: Se vad molnet kan göra för dig.

Tieto ligger helt rätt i tiden. Många av deras stora företagskunder flyttar nu till molnet för att dra nytta av kostnadsbesparingar och kontinuerlig innovation. För att hjälpa företag och organisationer att göra detta har Tieto utvecklat ett ekosystem av molntjänster, baserade på Microsofts programsvit för produktivitetstjänster, kundhantering, business intelligence och Office. 

Erbjudandet heter Tieto Productivity Cloud och tillhandahåller en enkel helhetslösning för molntjänster, där kunden har flexibilitet att själv välja om tjänsterna ligger i Microsofts publika moln, Tietos privata moln, kundens eget datacenter eller om man föredrar en hybridmodell av tjänster som ligger både publikt och privat.

Läs mer: Så kan Tietos molnlösningar hjälpa dig.

Våra hybridmolntjänster ger kunderna möjlighet att dra nytta av molnets fulla potential utan att behöva kompromissa. Vi kan integrera deras lokala affärsapplikationer och data med molnet på ett säkert sätt och vid behov flytta delar av det in i ett privat moln som driftas i våra säkra nordiska datacenters. Med vår plattform Tieto Productivity Cloud kan kunderna köra hela Microsoftmiljön i molnet med hög prestanda, anpassningsbarhet och skalbarhet, säger Timo Wuoma, Head of Enterprise Integration Solutions på Tieto och fortsätter:

 Det räcker inte alltid att bara investera i ny teknik. Det är lätt hänt att man trots nya digitala verktyg ändå arbetar på ungefär samma sätt som man alltid har gjort. Vi hjälper därför våra kunder att börja arbeta på nya sätt utifrån de möjligheter som moderna moln- och produktivitetstjänster erbjuder. Det gör vi genom att fokusera på kundernas affärsmässiga behov snarare än att prata om det tekniska. Vi tar fram rätt kombination av tjänster utifrån deras behov.

Läs mer: Fördelarna med ”molnmogenhet”

Partnerskap med Microsoft

Tieto Productivity Cloud är ett Microsoftbaserat hybridmoln, utvecklat i nära samarbete med Microsoft, som ger kunderna möjlighet att integrera publika och privata molntjänster samt affärskritiska interna applikationer. 

Till exempel kan ett affärssystem som körs på kundens lokala servrar integreras i plattformen tillsammans med kundens privata och publika molntjänster. Det privata molnet kan till exempel innehålla Microsoft Exchange, Skype for Business, Dynamics CRM och SharePoint och i det publika molnet kan kunden köra exempelvis Microsoft Office 365 eller SQL Server i Azure. 

Användarna får tillgång till alla applikationer som integrerats i molnplattformen via ett gemensamt gränssnitt, oavsett om de ligger i ett privat eller publikt moln eller om de finns på en lokal server. Med andra ord kommer de åt sitt skrivbord i molnet genom samma inloggning från vilken mobil eller stationär enhet som helst, var som helst i världen, förklarar Henrik Lorentzi.

Vår erfarenhet är att kunderna ofta redan valt vilka produkter de vill ha, som SharePoint eller SQL Server. Så det handlar egentligen inte om att göra ett val mellan dessa produkter och någon annan produkt. Vad kunderna behöver är snarare en partner som kan tillhandahålla en flexibel affärsmodell, integrera och få deras val att fungera optimalt för deras verksamhet. Någon som till exempel kan integrera SharePoint med deras processer och arbetssätt i en skalbar molnmiljö. Det gör att fler användare kan få ut mer ur produktivitetstjänsterna som man redan investerat i, säger Timo Wuoma.

Hur finska posten drar fördelar av hybrid molnlösning från Tieto

 

 Presenteras av

tieto-100px-rgb-blue.png_0

Tieto Productivity Cloud i korthet

• Tieto Productivity Cloud lanserades för två år sedan och har idag mer än 60 stora organisationer och företag i Norden som kunder och över en halv miljon slutanvändare

• Tieto hjälper sina kunder att migrera till de senaste Microsoft-lösningarna – Exchange, Skype for Business, MS SQL Server etc – med hjälp av vår säkra privata molntjänster. Samtidigt tillhandahåller vi Microsoft publika molntjänster som Azure och Office 365

• Tieto kan erbjuda följande leveransmodeller: Privata moln tjänster: Dedikerat och kontrollerat av det användande företaget (Tieto Productivity Cloud ), Publika molntjänster (Azure och Office 365 ) och kombinationer av ovan (hybrid modell)

• Tieto är den största leverantören av Microsoft privata moln globalt och första nordiska partnern i Cloud OS Network.

Läs mer om Tieto Productivity Cloud


 

Fakta Tieto:

Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln.Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi.

Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. 

Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. 

Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm.

www.tieto.com

Följ oss på LinkedIn

 
(Visited 351 times, 1 visits today)