Webbkontoret förenklar företagarens vardagRevisions- och konsultföretaget Grant Thornton arbetar sedan många år aktivt med webbaserade tjänster för att effektivisera ekonomiadministrationen för sina kunder. Med Webbkontoret kan kunderna spara tid och få bättre kontroll på ekonomin. Numera finns även en funktion för digital kvittohantering.

–Vi försöker helt enkelt göra livet lättare för våra kunder och göra det möjligt för dem att koncentrera sig på det de själva är bra på, säger Peter Stenberg, affärschef för Webbkontoret.

Grant Thornton har under lång tid utvecklat Webbkontoret, för att tillgodose kundernas behov inom ekonomiadministration. Genom att allt finns tillgängligt via webben kan arbetet fritt delas upp mellan kund och byrå vad gäller t.ex. bokföring, kundfakturering, rapportering, elektronisk hantering av leverantörsfakturor, kvitton för utlägg, reseräkningar, tidrapporter med mera.

–Så mycket som 60 procent av företagens administration kan gälla hantering av leverantörsfakturor. Den tiden kan vi effektivisera med en tredjedel.

Webbkontoret är tillgängligt dygnet runt och varifrån man önskar. Det är med andra ord möjligt att ta ut rapporter och kontrollera allt i realtid, även på distans.

Med Grant Thorntons app för Webbkontoret blir de viktigaste funktionerna tillgängliga också från telefoner och läsplattor. Att kunna attestera fakturor i mobilen och att kunna hantera alla papperskvitton för olika utlägg digitalt är bland de mest uppskattade och efterfrågade funktionera i appen.

Pärmarnas tid är förbi
–Att hantera papperskvitton tar mycket tid. Med den nya funktionen kan kunderna fota kvittot direkt med sin smartphone, lägga till belopp och kommentarer och sedan är underlaget klart för vidare elektronisk hantering och bokföring. Kvittohanteringen kommer effektivisera bokföringsarbetet avsevärt för både våra kunder och oss. Man kan säga att pärmarnas tid är förbi, säger Peter Stenberg.
–Outsourcing av ekonomifunktionen ger generellt en bättre tillgänglighet och kontroll jämfört med att sköta ekonomin lokalt på företaget. Man kan arbeta från sommarstugan eller hotellrummet och godkänna transaktioner just när det behövs, säger Peter Stenberg. Ingen behöver åka in till kontoret för att lösa en akut situation. Ingen tid spills på postgång, flera moment kan automatiseras och dubbelarbete undviks genom att alla arbetar elektroniskt.

Webbkontoret använder e-legitimation, den säkraste inloggningsmetoden på marknaden, som används av bl.a. Skatteverket, Försäkringskassan och de stora affärsbankerna. Det är ett säkert tvåstegsförfarande.

Effektivt och tryggt
Outsourcing av hela eller delar av företagets ekonomifunktion effektiviserar och frigör tid som kan användas för att fokusera på kärnverksamheten, det som skapar intäkter för företaget. Företaget behöver inte investera i inköp eller underhåll av ekonomisystem.

– Tryggheten är också viktig. Företaget behöver inte längre ha personal som hela tiden är på plats och är uppdaterad inom lagar och föreskrifter. Det blir också ökad kvalitet genom att outsourca till specialister.

För att läsa mera om Grant Thornton och Webbkontoret klicka här.

 

 Presenteras av
Grant_Thornton-logo

• Bolaget med drygt 1 100 medarbetare och 23 kontor i Sverige, är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag.

• Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Läs mer om Grant Thornton här

 
(Visited 934 times, 1 visits today)