Bizview 7 gör prognostisering och budgetering enkelt för hela företagetEtt program som är användarvänligt, enkelt och skalbart. Ett program som har avancerade funktioner som passar både internationella företag och lokala fåmansbolag. Detta är en sammanfattning av NCG Groups programvara BizView 7, som erbjuder en nätbaserad helhetslösning inom rapportering, budgetering, analysering och prognostisering. 

Oskar Kristiansen jobbade under 90-talet på Merkantildata Applikation (numera under namnet Atea) som levererade IT-lösningar till både små och stora företag. Det var då som de tog fram en första ursprungsversion till programmet som i dag går under namnet BizView 7. I början på 2000-talet var Oskar Kristiansen med och grundade NCG Group som i dag är företaget som utvecklar BizView 7. 

Redan från första början beslöt de sig för att basera BizViews ursprungsversion, som då hette CPM Suite, på Microsofts Excel – ett program som ekonomer, controllers och andra framtida användare redan känner till – och göra det möjligt att framställa såväl enkla som avancerade formulär och rapporter. 

»Att vi funktionsmässigt ligger i höjd med de största programmen samtidigt som vi kostar 20 till 25 procent så mycket innebär att BizView 7 blir en spelare på världsmarknaden«

Läs mer om hur BizView kan förbättra din verksamhet.

Under 2009 beslöt sig NCG Group för att utveckla en ny generation av programmet CPM Suite, som under 2011 och 2012 lanserades under namnet BizView. Sedan dess har BizView blivit allt mer sofistikerat och är i dag ett webbaserat program som erbjuder en helhetslösning för finansiell och ekonomisk prognostisering, budgetering, rapportering och analysering. NCG Group har huvudkontoret i Stockholm och ett eget forsknings- och utvecklingscentrum i Skellefteå.

– Om du har viktiga nyckeltal som du vill bryta ner i grafer, om du snabbt vill få tillgång till finansiell information och bearbeta den, om du vill göra prognoshantering för att förstå konsekvenserna av valutapriser och råvarupriser och annat som påverkar den dynamiska värld vi lever i, om du vill ha beslutsinformation och beslutsstöd – då ska du använda BizView 7, säger Oskar Kristiansen, grundare av och styrelseordförande på NCG Group.

Oskar Kristansen berättar att BizView 7 har flera starka konkurrensfördelar gentemot andra internationella program. För det första är BizView 7 ett totalsystem som inkluderar alla delar av så kallad corporate performance management – rapportering, analysering, budgetering, prognostisering, konsolidering och dashboard – trots att priset för produkten ligger på 20-25 procent av priset för andra internationella program, som BizView kan jämföras med. Dessutom är det nätbaserat och är därför möjligt att använda i alla klienter så länge det finns en tillgänglig webbläsare. 

Enkelheten är också en konkurrensfördel. Eftersom att programmet är baserat på Excels tänk och användning, fastän på webben, kan du överföra dina kunskaper därifrån till BizView 7. 

– Att vi funktionsmässigt ligger i höjd med de största programmen samtidigt som vi kostar 20 till 25 procent så mycket innebär att BizView 7 blir en spelare på världsmarknaden, säger Oskar.

Även om BizView 7 är användbart för större och komplexa bolag passar det också bra för medelstora och små företag. Oskar Kristiansen berättar att programmet är byggt utifrån en skalbarhetsprincip.

– Vi har jobbat för att göra BizView 7 enkelt och kostnadseffektivt för användaren. Programmet ska vara smidigt att få i gång och arbeta med. Det är användaren som har all makt i BizView 7 – och då spelar det ingen roll om det är ett stort eller mindre bolag. Genom att BizView 7 är skalbart passar det alla typer av bolag, säger Oskar Kristiansen och tillägger:

 – Jag tycker det är kul att vi i Sverige kan ta fram lösningar i världsklass på marknaden för corporate performance management. Det visar vi tydligt med BizView 7. 

Läs mer om hur BizView kan förbättra din verksamhet.

 Presenteras av

ncc-group-logo

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden.

BizView bygger på Microsoft-teknik med en öppen och strukturerad SQL Server-databas i botten.

Lösningen är skalbar och kan hantera allt från enkla behov till mycket komplexa krav för effektiv verksamhetsstyrning.

Kostnadseffektiv lösning med prisvärd mjukvara och snabb implementering. Vid behov finns även möjlighet att få hjälp med installation och utbildning.

Webbaserad helhetslösning som enkelt integreras mot olika datakällor och affärssystem.

Läs mer om oss här

Oskar Kristiansen, grundare av och styrelseordförande på NCG Group.

Oskar Kristiansen, grundare av och styrelseordförande på NCG Group.

 
(Visited 435 times, 1 visits today)