BizView – webbaserat verktyg som täcker hela företagets krav på budgetering, prognostisering, rapportering och analysBizView är det moderna webbaserade systemstödet för verksamhetsstyrning.
Den webbaserade helhetslösningen innebär att samtliga användare enkelt och smidigt får tillgång till beslutsinformation och beslutsstöd. BizView stödjer planprocesser på ett dynamiskt och effektivt sätt genom hela processen från budget och prognos till en rullande prognoshantering.

– I en konkurrens som blir allt tuffare krävs ett flexibelt, enkelt och snabbt verktyg för att kunna styra och leda företagets verksamhet. Med BizView erhålls ökad konkurrensförmåga, snabbare anpassning till marknaden och gör det lättare att fatta snabba och precisa beslut. Det skapas även en ”demokratisering” av viktig information inom verksamheten och genom den genereras en större ändringsvilja och förmåga att förändra när så behövs, säger Peter Winkler, försäljningschef NCG Sweden AB.

I ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning kan användare av BizView skapa allt från enkla till mycket avancerade webbaserade formulär och rapporter baserat på ett flertal olika datakällor och affärssystem.

– Utfall kan mätas löpande genom KPI:er, rapporter och dashboard. Hela processen kan styras genom workflow, göra komplexa datastrukturer samt göra stora datavolymer tillgängliga för beslutsfattare på ett enkelt sätt, säger Peter Winkler.

Excel är en välkänd gigant i sammanhanget. BizView bygger på samma logik och användare känner därför igen sig från Excel-miljön och kan använda sina existerande kunskaper. BizView kompletterar med att vara ett betydligt mer flexibelt verktyg när många personer är inblandade i budget- och prognosarbetet. BizView är baserat på kraftfull ’spreadsheet-teknologi’ vilket gör det möjligt att skapa komplexa inmatningsformulär och planeringslösningar. Ett sådant exempel är kontinuerlig rapportering av utfall och analys där BizView visar sin styrka. Många kunder belyser även BizViews inrapporteringsdel som en unik fördel vilken många andra BI-lösningar saknar.

 Presenteras av

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden.

BizView bygger på Microsoft-teknik med en öppen och strukturerad SQL Server-databas i botten. Lösningen är skalbar och kan hantera allt från enkla behov till mycket komplexa krav för effektiv verksamhetsstyrning.
Kostnadseffektiv lösning med prisvärd mjukvara och snabb implementering. Vid behov finns även möjlighet att få hjälp med installation och utbildning.

Webbaserad helhetslösning som enkelt integreras mot olika datakällor och affärssystem.

Läs mer om oss här

(Visited 38 times, 1 visits today)