Lönsam IT-infrastruktur i molnet kräver att man har koll på villkoren– Den nya tekniken som gör det möjligt att köpa moln- och kapacitetstjänster ger stora fördelar inte minst för små och medelstora företag. Men den kan också skapa stora problem. Vi förstår hur det fungerar och kan agera rådgivare mellan kunden och leverantören.

Det säger Carl Bergström, VD i tjänste- och konsultbolaget ICW, Information Communication World AB, som enkelt och effektivt levererar komplexa IT-lösningar och samordnar marknadens kapacitets- och molntjänster.

ICW arbetar inom tre olika områden; med specialistkompetens som hyrs ut till företagskunder med komplex IT-verksamhet, med konsultrådgivning kring strategi, processer och kravställning för framför allt stora bolag samt leverans av moln- och kapacitetstjänster inom infrastruktur och arbetsplats till mindre kunder.

– Det sistnämna gäller små och medelstora företag, som ändå har något mer avancerade krav på IT, till exempel fakturerings- och verksamhetsnära plattformar och kringliggande tjänster, säger Carl Bergström.

Att köpa moln- och kapacitetstjänster betyder att företagen slipper investera i och förvalta dyrbar IT-infrastruktur, att man får tillgång till applikationer utan att själv behöva ha egen kompetens på området och att man för över IT-kostnaderna från tunga investeringar till rörliga kostnader.

– Man behöver inte bekymra sig om tekniken eller ens förstå den. Däremot måste man ha kompetens att förstå och hantera avtalen och lära sig hur de fungerar i realation till beställning och leverans.

Carl Bergström menar att många underskattar de problem som uppstår på grund av beslut om att gå över till molntjänster.
– Alla leverantörer, även molntjänstleverantörer, jobbar med olika typer av kundinlåsning. Det krävs bland annat att man säkrar upp hur och till vilka kostnader man kan ta sina data eller applikationer till en annan leverantör. Det gäller att ha koll på den finstilta texten i avtalet när man köper tjänsterna. Det kan vara just när man lämnar molntjänsten som kostnaderna slår till.
Många fördelar med moln- och kapacitetstjänster

Drivkrafterna för utvecklingen är flera, men den största fördelen för kunderna är kopplad till att möjliggöra rörliga kostnader för IT, som fram till nu varit väldigt investeringstungt. Andra fördelar med molntjänster, där all data finns i olika servrar utan att man själv vet exakt var, är att man inte själv behöver ha den tekniska kunskapen eller kontrollen över infrastrukturen samt att användaren inte behöver installera, uppdatera eller ta säkerhetskopior av sina data. Allt sådant sköts av leverantören av molntjänsten.

– Så mitt råd är: Bli modern och utnyttja de fantastiska moln- och kapacitetstjänster som finns där ute på nätet. De kommer att ta över marknaden vare sig vi vill det eller ej. Men glöm aldrig bort de risker och dolda kostnader som lurar, säger Carl Bergström på ICW, som gärna utgör gränssnittet mellan verksamhetsansvariga i företagen och IT-tjänsterna.

ICW-logo

ICW, Information Communication World AB, är ett privatägt företag som grundades 2002.
Ledande specialist på IT-infrastruktur och expert på tjänstebaserad och automatiserad IT-infrastruktur och moln-lösningar. Rådgivare och leverantör av moln- och kapacitetstjänster.
Omsätter 30 miljoner kronor.
Har 30 anställda.
Verkar huvudsakligen i Stockholms-området mot både stora och små företag, såväl globala aktörer som mer lokala verksamheter. 

Läs mer om oss här

 

(Visited 26 times, 1 visits today)