Stora vinster med unik identitet för byggartiklar

Byggvärldens artikel från den 19 mars i år, beskriver hur NCC, Skanska, PEAB, JM och Veidekke samt branschorganisationerna Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrin nu tillsammans agerar med siktet inställt på att införa en unik digital identifiering av byggprodukter. Detta så att sömlös obruten digital kommunikation kan införas i hela byggprocessen.