Stora vinster med unik identitet för byggartiklarByggvärldens artikel från den 19 mars i år, beskriver hur NCC, Skanska, PEAB, JM och Veidekke samt branschorganisationerna Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrin nu tillsammans agerar med siktet inställt på att införa en unik digital identifiering av byggprodukter. Detta så att sömlös obruten digital kommunikation kan införas i hela byggprocessen.

Detta är glädjande nyheter för oss på Symetri, då flera av dessa (NCC, Skanska, PEAB och Veidekke) har blivit allt flitigare användare av BIMeye, vår digitala kommunikationsplattform för BIM-process inriktade byggprojekt och då vi under det senaste året dessutom varit i dialog med flera andra IT-företag som är aktiva på byggprodukt sidan, något som bland annat lett till vårt nyligen tecknade samarbetsavtal med Logiq/Finfo.

Om allt går som vi hoppas kommer vi med utgångspunkt från detta att relativt snart kunna påvisa ytterligare nyttoeffekter med inriktning på sömlös obruten digital kommunikation, för de som väljer att nyttja BIMeye som stöd i sina BIM-processdrivna byggprojekt.

Mer information avseende artikeln i Byggvärlden finnes här: http://www.byggvarlden.se/stora-vinster-med-unik-identitet-for-byggartiklar-121456/nyhet.html

Mer information om vårt samarbete med Logiq/Finfo finnes här: http://www2.finfo.se/2018/03/12/nytt-samarbete-kring-digital-informationsforsorjning/

 symmetri_logo_rgb_pos

Symetri hjälper innovativa företag inom bygg, fastighet och tillverkande industri att optimera sina arbetsflöden, hantera sina fastighetsdata, förenkla datahanteringen och förbättra kvaliteten genom hela projektets livscykel.

Läs mer på symetri.se

(Visited 228 times, 1 visits today)