Här är missarna företag gör kring it-säkerhetIT-säkerhet är ett måste för att företag ska kunna utföra sin kärnverksamhet. Men trots att hoten ständigt ökar är IT-säkerheten fortfarande eftersatt hos många. Enligt Simon Svahn på IT-leverantören Fouredge har företag ofta inte full koll på varken sina säkerhetsbehov eller på vad deras IT-leverantörer faktiskt levererar.

– Många företag har en policy kring IT-säkerhet men är osäkra på om den leverantör man har faktiskt uppfyller den. Andra företag saknar till och med en IT-policy men kanske har kunder och externa parter, som exempelvis myndigheter, som har krav på hur data skall hanteras. Det kan gälla allt från hur data lagras, om du har delade eller privata servrar till om lagringen finns i Sverige eller andra länder. Är datat krypterat och hur hanterar man lösenord? säger Simon Svahn, Försäljningschef på Fouredge.

Att det ser ut så här tror Simon Svahn beror på hur företagen upphandlar sina IT-tjänster. Ofta ligger fokus på att hitta rätt typ av tjänst till rätt pris, utan att säkerhetsaspekten vägs in. Ett förfarande som Simon Svahn menar blir kostsamt när säkerhetsproblemen väl uppstår.

 

»Vi har ständigt kunden i fokus och låter kunden och den tekniska lösningen utvecklas under hela kontraktsperioden. Rätt lösning för dig! Helt enkelt«
 

Anlita oss för en gratis riskanalys och säkra upp din IT idag!

En annan orsak till att IT-säkerheten blir eftersatt är den snabba teknikutvecklingen. Allt mer arbete utförs idag exempelvis på mobila enheter eller på privata mobiler och datorer som inte har samma skydd som företagets egna enheter, vilket skapar stora säkerhetsluckor när det kommer till datahantering. 

En annan utmaning uppstår när allt mer data nu flyttas till molnet. Något som Simon Svahn tror att många företag gör utan att riktigt tänka på om det verkligen behövs och vad det innebär för säkerheten på den data som lagras i molnet.

För att leverera moderna IT-lösningar arbetar man på Fouredge därför med ett helhetsgrepp där man analyserar samtliga utmaningar och behov som företagen har; allt ifrån tjänsterna som behövs till IT-säkerheten.

– IT-säkerhet är väldigt brett och inkluderar till exempel hur vi hanterar datat i datahallen. Där har vi inga delade lösningar så kunden har en helt privat lösning. Men det handlar också om skydd mot cyberattacker genom ordentliga brandväggar och rätt policys. Och självklart antivirus på både servrar och klienter samt att du krypterar uppkoppling och mobila enheter, berättar Simon Svahn.

Ett annat område som Fouredge arbetar med är ”Business Continuity”. Där hjälper man företag att identifiera vilka funktioner som alltid måste fungera och sedan bygga extra säkerhet eller redundans kring dessa. 

  Det handlar om funktioner som inte får ligga nere eftersom ett eventuellt avbrott där kostar mer än vad eventuella säkerhetsåtgärder för att förhindra avbrottet gör. Ett exempel är frågan om ifall backup är tillräckligt eller om man ska ha speglade servrar på olika platser eller se till att man har en extra internetkoppling. Med en bra analys kan du göra det kostnadseffektivt så att du bara väljer de allra viktigaste funktionerna som krävs för att man ska kunna fortsätta arbeta, förklarar Simon Svahn.

Läs mer om våra flexibla IT-lösningar.

Det är just flexibiliteten som är avgörande enligt Simon Svahn eftersom alla företag har olika behov och eftersom teknikutvecklingen gör det är svårt att på lång sikt veta exakt hur behoven kommer förändras. Något som Fouredge också ser som en viktig del av deras erbjudande.

–Vi ser på det så att man ska betala för det man faktiskt behöver. Det innebär att vi har flexibla IT-driftstjänster och avtal. Behöver du avveckla en tjänst som inte längre behövs så löser vi det, för marknaden är föränderlig. Bara för att du skrivit ett avtal på tre år så ska du inte behöva sitta fast med den lösningen som du valt. Vi har ständigt kunden i fokus och låter kunden och den tekniska lösningen utvecklas under hela kontraktsperioden. Rätt lösning för dig! Helt enkelt, Säger Simon Svahn.

Anlita oss för en gratis riskanalys och säkra upp din IT idag!

 Presenteras av

image008

• Grundades 2007

• Privatägt

 Ligger i Hammarby Sjöstad

• 14 Anställda

• Omsätter 17Mkr 2015 

 Egen 24/7 driftsupport arbetar enligt ITIL

• Två datacenter i Alvik och Hammarby Sjöstad

• Fokus på IT-drift, säkerhet och nätverk

• Kunder inom bank, försäkring & finans, skolväsendet, betaltjänster, företagsretail, webbyråer m.m.

Läs mer på:
www.fouredge.se

Simon Svahn, försäljningschef Fouredge.

Simon Svahn, försäljningschef Fouredge.

 
(Visited 43 times, 1 visits today)