Så lyckas du med IT-offshoringMöjligheten till kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet och en bredare kompetenspool gör att fler företag ser över möjligheterna att flytta sin IT-utveckling utomlands. Men för att lyckas med offshoring-projekt krävs också rätt förståelse och erfarenhet för att få ut det bästa resultatet.

Daniel Söderström arbetar som försäljningschef på företaget IT-Offshoring som hjälper företag att outsourca sin IT-utveckling till länder i Asien och Östeuropa. Han ser ett ökat intresse för offshoring och menar att det idag inte bara handlar om att spara pengar.

– Vi ser fortfarande kostnadsbesparing som en stor anledning till det fortsatta intresset kring offshoring men vi ser också att dagens marknad och bristen på bra resurser i Sverige gör att allt fler ser offshoring som en strategisk möjlighet att hitta rätt kompetens. Söker man till exempel ett antal utvecklare inom en viss specifik teknik eller nisch så kan det vara svårt att hitta här eller åtminstone väldigt dyrt att rekrytera. Kompetenspoolen i andra regioner är större, säger Daniel Söderström.

 

»Man måste veta hur man jobbar i ett offshoring-scenario för att hitta rätt typ av kommunikation, arbetsmetoder och verktyg«

 

Läs mer: Så kan IT-Offshoring lyfta din affär.

Det här problemet är även något som Daniels kollega Mattias Andersson känner igen väl från tidigare uppdrag och utvecklingsprojekt. Många företag har svårt att snabbt hitta den kompetens som krävs och han nämner H&M som ett exempel.

 – H&Ms strategi var egentligen inte att ta in offshoring för att det var billigare utan för att de skulle kunna expandera så kraftig som de gör. Då går det inte att få tag i kompetensen här, berättar han.

 Fördelarna är alltså många och offshoring ses idag som ett attraktivt alternativ för företag som vill outsourca IT-utvecklingen, för att istället fokusera på sin kärnverksamhet och affärsutveckling. Men framgångsrika offshoring-projekt kräver också en god förståelse för de utmaningar man kan ställas inför. Till exempel kan kulturella skillnader mellan andra länder och Sverige, om de inte hanteras på rätt sätt, innebära oförutsedda svårigheter som gör utvecklingsarbetet dyrare och mer långdraget.

 – För att kunna leverera riktig bra och värdeskapande lösningar för våra kunder är det viktigt att vi tidigt i projekten skapar oss en god förståelse för deras affärsverksamhet och anpassar vår leverans därefter. Sen är kommunikation och den kulturella förståelsen också viktig. I Indien till exempel säger anställda inte nej till en överordnad person, vilket gör att det kan bli komplext att driva utvecklingen där om man inte förstår hur man ska hantera det, säger Daniel Söderström och Mattias Andersson fyller i:

 – Jag tror att många underskattar värdet av kommunikation. Man driver projekten som man skulle göra med en lokal leverantör och förväntar sig samma resultat. Det går inte, man måste veta hur man jobbar i ett offshoring-scenario för att hitta rätt typ av kommunikation, arbetsmetoder och verktyg.

 På IT-Offshoring har man därför utvecklat en egen kundfokuserad leveransmodell inom konceptet ”Bestshoring”. Modellen är baserad på egna erfarenheter och syftar till att göra det enklare för svenska företag att lyckas med offshoring genom att kombinera projektledning och kravarbete i Sverige, med utvecklingsresurser offshore. På så vis slipper företagen hantera och detaljstyra resurserna, hantera olika tidszoner och överbrygga eventuella kulturkrockar. Det innebär att man kan dra nytta av offshoringens alla fördelar, utan kostsamma och tidskrävande investeringar. Offshoring blir då lika tillgängligt och enkelt som att anlita ett svenskt företag.

 – Vi träffar många kunder som utrycker att de tidigare varit intresserade av Offshoring men inte riktigt vågat ta steget. Vi kan genom vår erfarenhet och kundanpassade leveransmodell snabbt och smidigt hjälpa dem att komma igång och lyckas med sina utvecklingsprojekt, säger Daniel Söderström.

Outsourca din IT och öka din lönsamhet.

 Presenteras av

Logga_v2

IT Offshoring Scandinavia är ett svenskt, privatägt, konsult och utvecklingsbolag som specialiserat sig inom Bestshoring.

• En kombination av lokala svenska experter och dedikerade resursteam near- och offshore

• Svenska experter som tar ansvar för affärsförståelse, projektledning, krav, leverans samt kommunikation.

• Välfungerande arbetsmetoder

• Stor resurspool erbjuder tillgång till specialistkunskap och leveranskapacitet

Läs mer om vårt erbjudande här:

www.itoffshoring.com

 


 

Mattias Andersson, Team Manager IT-Offshoring

Mattias Andersson, Team Manager IT-Offshoring

Daniel Söderström, försäljningschef IT-Offshoring

Daniel Söderström, försäljningschef IT-Offshoring

(Visited 51 times, 1 visits today)