Så väljer du rätt it-konsultDigitalisering är ordet på allas läppar och efterfrågan på it-konsulter är större än någonsin. För att lyckas med digitaliseringsprojekt räcker det dock inte bara att hitta konsulter med rätt kompetens. Enligt Daniel Nussdorf, vd för konsultbolaget Iceberry, har det blivit allt viktigare att också bygga ett partnerskap mellan konsultbolag och kunder.

Att partnerskapsmodellen börjat ersätta det traditionella kund/leverantör-förhållandet tror Daniel Nussdorf har att göra med nya kundbehov. För att behålla sin konkurrenskraft räcker det nämligen inte längre att bara digitalisera delar av organisationen, istället måste företagen göra hela sin verksamhet mer digital och datadriven.

Ett tydligt exempel på detta är tillverkningsindustrin, som är en av de industrier som lägger allra mest resurser på it-konsulter just nu. Inom den industrin håller Internet of Things på att förändra företagens arbetssätt från grunden. Därför behöver industriföretagen nu långsiktiga partnerskap med it-konsulter som också förstår deras affärsmässiga behov.

– Det är ett generationsskifte, inte bara av människor utan också teknikmässigt, och om man inte är med i det skiftet så tror jag att man får stora problem. Det är ungefär som det som hände med den analoga kameran och företag som Kodak som var för sena med att göra sin förändring mot det digitala.

Läs mer om Iceberrys tjänster här.

För att hjälpa företag genom den här typen av förändring tror Daniel Nussdorf därför på att knyta täta samarbeten med kunderna. Ett personligt bemötande och nära relationer bygger nämligen inte bara förtroende utan gör det också lättare att uppnå resultat.

– Det man ska vara noga med som kund är att välja en leverantör som är där för en när man får problem. Det är inte svårt att vara en bra leverantör när allt går bra. Men hur agerar en leverantör när det blir problem? Där tror jag att man direkt kan filtrera bort ganska många bolag som är mer kortsiktiga i sitt tänk.

För att uppnå detta vill Iceberry inte bara erbjuda konsulter som matchar kundernas kompetensbehov, utan som också brinner för uppdraget och är entusiastiska. Genom att ge sina konsulter ett större inflytande över vilka uppdrag de tar på sig tror Daniel Nussdorf därför att både kunder och konsulter blir nöjdare med slutresultatet.

Smidigare outsourcing

Att arbeta med nära och personliga relationer är dock bara en del av vad som krävs för att möta kundernas behov. För stora it-projekt krävs även mycket arbetskraft och för att hålla nere kostnaderna väljer många kunder därför outsourcing-lösningar i exempelvis Indien och Kina. Enligt Daniel Nussdorf löper dessa outsourcing-alternativ dock risken att bli dyrare än tänkt om inte kommunikationen fungerar ordentligt.

På Iceberry är man väl bekanta med den här problematiken och har därför gjort outsourcing till en del av sitt erbjudande. Tillsammans med ett partnerföretag i Polen erbjuder Iceberry därmed helhetslösningar för outsourcing, där de tar ansvar för hela processen fram till leverans och ger sina kunder enklare kommunikationsvägar än traditionella outsourcinglösningar.

– När man väljer outsourcing måste kommunikationen fungera väldigt bra, det blir den viktigaste länken när man jobbar på distans. Det måste finnas ordentliga processer och rutiner för allting blir så mycket mer komplext när det är på distans. Då blir det en trygghet för kunderna att de har en kontakt här i Sverige som hjälper dem att driva igenom det de vill ha.

Vill du veta mer om hur Iceberry arbetar? Klicka här.

 

 

Iceberry erbjuder kvalificerade tjänster inom mjukvaruutveckling, projektledning och interimslösningar.
Tillsammans med sin partner i Polen har de även kapacitet att ta sig an större outsourcinguppdrag med global leverans och samtidigt lokal närvaro till kunderna.

Iceberrys polska partner är en erfaren outsourcing-leverantör och mjukvaruutvecklare som främst arbetar med företag i Storbritannien och Skandinavien. Bolaget grundades år 2000 och har idag över 800 anställda med en bred teknisk kompetens som kan åta sig omfattande och komplexa uppdrag. 

 

image002

(Visited 168 times, 1 visits today)