Vikten av identitetshantering – och risken av att inte ha detI en allt mer digitaliserad värld skapas en mängd konton när en anställning påbörjas: epost, telefonsystem, inloggningar till interna system, sociala medier och dylikt. När en anställning sedan avslutas är det dock sällan att dessa behörigheter försvinner, varpå man som icke-anställd fortfarande kan komma åt stora delar av systemen.

– Det kan minst sagt innebära problem, säger Andreas Warg, vd på Smartsourcing AB.

När man är anställd på ett företag så får man över tid allt mer rättigheter till företagsinformation. Enligt Andreas Warg, vd på Smartsourcing AB, är det är dock vanligt att tidigare rättigheter inte tas bort.

– Över tid har man ofta behörigheter till system och företagsinformation som man inte längre ska ha. Därför bör man tänka efter hur processen ser ut när någon slutar eller inte längre behöver behörighet, till exempel när en anställd byter roll inom företaget, säger han.

Vill du veta mer om Smartsourcing? 

Andreas berättar att en vanlig och stor utmaning är med anställda som till exempel går på föräldraledighet, sommarjobbar eller inte längre jobbar kvar alls. Det är då extremt viktigt att behörigheter och konton låses temporärt eller tas bort, menar han. Enligt Andreas måste man även veta vem som godkänt behörigheter, samt när och varför.

– Det kan vara före detta anställda som har tillgång till sekretessbelagda uppgifter genom mail eller intranät. De kan då ha full insyn i verksamheten och ta del av information som endast är till för anställda, och det kan minst sagt innebära problem.

One Identity
Lösningen finns i ett avancerat verktyg vid namn One Identity, som bland annat hanterar både lösenord och automatiserar processen vid påbörjad och avslutad anställning. Här säkerställs det att samtliga konton hanteras på ett säkert sätt.

– Konton och behörigheter skapas då automatiskt i de system som de behövs finnas i när en person påbörjar sin anställning. Dessa tas även bort med samma automatik när personen sedan slutar. För att undvika att en person har behörigheter som kanske inte längre är relevanta kan de också tas bort lika enkelt. En bra process kan exempelvis vara att låta till exempel konsulter få återbeställa sina behörigheter efter en viss tid.

– Vi på Smartsourcing är certifierade experter på One Identity, och ser till att allt sker så effektivt som möjligt i införandet. Kontakta oss, så hjälper vi er!

Smartsourcing är en del av Combined Exellence AB - en koncern fokuserad på förvärv samt skapandet av synergier för spjutspetsbolag inom digitalisering.

Läs mer på www.smartsourcing.se

(Visited 382 times, 1 visits today)