Prevas IT-lösningar leder till effektivitet, lönsamhet och hållbar utvecklingPrevas slogan är Innovation For Growth. Företaget vill genom sina lösningar ge bättre och effektivare utnyttjande av produktionsresurser och på så sätt skapa tillväxt och utveckling för sina kunder.

– Vi har många exempel där våra lösningar gett kunder effektivare produktion och bättre produkter, säger Christer Ramebäck, affärsområdeschef för Industrisystem hos Prevas. Dessutom leder de till effektivare energihantering vilket är utvecklande både för ekonomi och miljö.

Fjärrövervakning ger färre driftsstopp

Exempel på detta är ett processinformationssystem, som följer med alla gasturbiner från en av Prevas kunder. Det är en lösning med insamling av driftsinformation som kontinuerligt skickas till underhålls- och driftpersonal hos slutkunden eller tillverkaren.

– Genom kontinuerlig mätning kontrolleras turbinens tillstånd och produktionsstopp för preventivt underhåll kan undvikas. Upptäcks en störning, exempelvis ökad vibration, planeras stopp för justering eller utbyte innan enheten går sönder, säger Christer Ramebäck. Detta minskar livscykelkostnaden samt ökar produktionen och turbinens livslängd.

Energisnålare stålproduktion

Ett annat lönsamt effektiviseringsprojekt där Prevas är inblandade är styrningen av omvärmningsugnar för stålämnen i ett valsverk. En mycket energikrävande process då stålämnena snabbt ska värmas till över 1000 grader.

– Vårt styrsystem ger ett optimalt utnyttjande av tillförd energi genom en reglering som tar hänsyn till bland annat ämnenas dimension och ståltyp. Här kan vi styra processen direkt till rätt temperatur. Systemet ser även till att uppvärmningen ligger i takt med valsverket. Ämnena behöver bara värmas en gång vilket ger mycket stora energivinster, högre produktionstakt och bättre stålkvalitet, berättar Christer Ramebäck.

Garanterad kvalitet i produktion av ärter

Ärtproduktion är en känslig process. Från det att ärtorna skördas får det gå maximalt tre timmar tills de är kontrollerade och förpackade. För detta krävs ett bra informationssystem, som tar hand om hela kedjan från skördetröskan till infrysningen i fabriken.

– För att kunna sälja ärtorna, måste vår kund kunna garantera den korta beredningstiden och den noggranna kvalitetskontrollen. Här spelar Prevas informationssystemet en central roll, säger Christer Ramebäck.

– Detta är tre exempel på hur effektiva IT-system i produktionsanläggningar leder till en hållbar produktion, både ekonomiskt och ekologiskt. Besök gärna vår hemsida (www.prevas.se/referenser) och läs om fler lönsamma projekt vi utfört tillsammans med våra kunder, avslutar Christer Ramebäck.

Prevas-logo

Prevas affärsidé är att hjälpa företag att utveckla nya produkter och produktionsmetoder.
Företagets mål är att leverera kvalitetssäkrade lösningar och tjänster för ökad produktivitet och inovationstakt.
Prevas har sedan starten 1985 varit med och utvecklat över 5000 nya produkter.

Besök gärna vår hemsida: www.prevas.se

Eller vill du läsa om några av våra innovation referenskunder: www.prevas.se/referenser

 

(Visited 50 times, 1 visits today)