Säker IT-drift till förutsägbar kostnad för företag med verksamhetskritiska applikationerIdenet hjälper medelstora och större företag som ser att kraven på IT-drift är så höga att det är klokt att låta en specialiserad hostingleverantör ta ansvaret.

Istället för att vara generalister har Idenet valt att specialisera sig på hosting. Men inte vilken hosting som helst utan åtaganden hos kunder som vill ha en förlängning av sin egen IT-miljö hos en extern leverantör. Genom att förlänga kunders nätverk in till Idenets datacenter och aldrig arbeta med delade servrar erbjuder Idenet en sömlös integration med hög grad av integritet samt lagring inom Sveriges rikes gränser, vilket är viktigt för många företag.

Fler och fler kunder väljer att helt stoppa investeringar i egen IT-drift eller att gradvis lägga över ansvaret till specialiserade företag som Idenet. Hosting i olika former förväntas fortsätta växa med drygt 20% per år under de kommande åren. Anledningen är att man vill ha en bättre upplevelse, ekonomiska fördelar samt möjligheten att ångra sig och flytta tillbaka (eller flytta till en annan aktör). Allt detta har varit ledstjärna i utvecklingen av Idenets kunderbjudande.

Men det som verkligen skiljer Idenet från övriga aktörer är förmågan att ta ansvar för drift av verksamhetskritiska applikationer – både generella applikationer, branschspecifika samt specialutvecklade för en specifik kund. Ett modeord är ’Software-as-a-Service’ (SaaS), vilket innebär leverans av färdiga eller konfigurerbara applikationer över internet. Idenet har myntat sitt eget begrepp ’BYOL SaaS’ – ’Bring-Your-Own-License Software-as-a-Service’.

’BYOL SaaS’ innebär att kunden får behovsanpassad IT-drift till en fast månadskostnad som följer verksamhetens utveckling, vilket skapar förutsägbarhet i kostnaden. Idenet arbetar alltid med fasta kostnader som regleras uppåt och nedåt enligt en överenskommen prislista vilket innebär full transparens och överskådlighet för kunden.

I en modern värld där medarbetare arbetar flexibelt och på distans samtidigt som en global ekonomi aldrig sover är det för många företag viktigt att IT-systemen alltid är tillgängliga. Idenet har anpassat sig efter sina ytterst krävande kunder och är bemannade dygnet runt under årets alla dagar. Idenets Servicedesk bemannas av erfarna serviceagenter som löser över 80% av alla ärenden redan vid första kontakten. Som Idenets CEO Per Werngren säger:

– Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Våra kunder har viktigare saker att göra än att vänta. Idenet ska alltid sträva efter att överträffa kundens förväntan.

idenet-logo

Idenet har funnits sedan 1992 och är specialiserade på Managed Hosting (Private Cloud) till företag.

Vi levererar olika typer av hostingtjänster till företag som vill ha tillgänglighet dygnet runt under årets alla dagar samtidigt som man vill full integration med sin övriga IT-miljö.

Våra kunders behov utgår ofta från en applikation och vi har utarbetat ett koncept som vi kallar för Bring-Your-Own-License Software-as-a-Service (BYOL SaaS) vilket passar företag med höga krav.
Läs mer om oss här

Telefonnr: 08 522 90 100
Adress: Norra Stationsgatan 93, Stockholm
Hemsida: idenet.com

 

(Visited 42 times, 1 visits today)