Vad händer när en självkörande bil hackas?Självkörande bilar må ha låtit som science fiction för något decennium sedan men är nu i allra största grad verklighet. Fördelarna är många men man måste ha i åtanke att det finns en risk för dataintrång i bilens styrsystem.

I dagsläget ser man inga självkörande bilar på de svenska vägarna men enligt säkerhetsexperten Anders Nilsson på ESET är framtidens dröm redan här. 
 – Det beror på lagar och hur man låter de självkörande bilarna ta sig fram, exempelvis via egna filer.

 En bil som själv gasar, bromsar och väjer för andra fordon ställer stora krav på det datasystem som ska processa all information.

Risker med självkörande bilar

En stor risk är givetvis om bilen inte skulle bromsa då det verkligen krävdes, eller om den skulle åka fortare än vad som är tillåtet eller lämpligt på en specifik vägsträcka.
 – Om någon lyckas få tillgång till bilens datoriserade styrsystem så finns ju möjlighet att till exempel låta bilen gå snabbare än vad som är förprogrammerat eller att förändra bilens bromsreaktion.

För att minska riskerna för intrång signeras programvaran i fordonen så att endast behörig tillverkare kan öppna och ändra i filerna.
  – Men precis som andra program och mjukvaror så finns det alltid sätt att komma runt dessa skydd. Det räcker med att kolla på alla piratkopierade spel.

Läs mer på Esets hemsida

Föraren vill anpassa bilen

Om man bortser från yttre hot så är ett av hoten föraren själv som vill anpassa sin bil. Precis som med andra strypta motorer så finns det sannolikt de som vill "trimma" sin bil till att gå snabbare. 
  – Det är alltid en risk om privatpersoner går in och börjar ändra bilens programvaras olika värden. 

Trots riskerna finns det också många styrkor med självkörande bilar. Reaktionsförmåga är en sådan.
  – En bil reagerar snabbare än en människa och har alltid koll på döda vinkeln, för att ge två exempel. De självkörande bilarna kommer dessutom att reagera på varandra och anpassa körningen efter omgivningen, vilket direkt ökar säkerheten i trafiken.

eset logo

Skydd mot det okända: Avancerade heuristikalgoritmer upptäcker och oskadliggör skadlig programvara innan den kan göra skada. 

Låga prestandakrav: Även intensiva åtgärder, t.ex. en komplett diskgenomsökning, kräver lite systemresurser och körs smidigt i bakgrunden. 

Ligg steget före: ESET Live Grid® ger ett avancerat skydd som skyddar mot kända eller nya hot dygnet runt. 

Kostnadsfri teknisk support: Svensktalande support finns tillgänglig gratis via e-post och telefon (under kontorstid).

Läs mer på eset.se

Anders Nilsson, säkerhetsexpert på ESET

Anders Nilsson, säkerhetsexpert på ESET.

(Visited 52 times, 1 visits today)