Resrc bringar ordning på konsultköpen

Från vänster - Daniel Asvelius, medgrundare på Resrc och Manuel de Verdier, vd och medgrundare på Resrc

För många organisationer och företag är kostnaden för inhyrda konsulter en av de största utgifterna. Nu lanserar Resrc ett kostnadsfritt inköpssystem som gör det enkelt att hålla reda på avtal och kostnader.

Resrc har på bara några år etablerat sig som Sveriges främsta digitala marknadsplats för konsulter och uppdragsgivare. Via företagets webbplattform annonseras varje månad konsultuppdrag för över en miljard kronor.

– Branschen har fortfarande ganska konservativa försäljningsmodeller. Vårt mål är att stötta hela sektorn, såväl köpare som säljare och förmedlare av konsulttjänster, säger Manuel de Verdier, vd och medgrundare på Resrc.

Lanserar inköpssystem

Nu utökar Resrc webbplatsen med ytterligare en gratistjänst, ett inköpssystem som hjälper stora företag och organisationer att bringa ordning i sina inköp av konsulttjänster från utpekade leverantörer – exempelvis ramavtalsleverantörer.

– Systemet är med från att det uppstår ett behov tills dess att uppdraget är avslutat, säger Daniel Asvelius medgrundare på Resrc. Bland annat håller det reda på maxpriser och säger till när ett avrop är på väg att löpa ut. Det ger en överblick som de flesta företag saknar och gör det enkelt att konkurrensutsätta konsultköpen.

» Det ger en överblick som de flesta företag saknar och gör det enkelt att konkurrensutsätta konsultköpen «

 

När antalet konsulter i ett företag överstiger tio börjar det blir svårt att ha koll på alla avtal och anställningsformer. Riktigt stora företag anlitar tusentals konsulter och det är förstås en enorm utmaning att hålla reda på hur varje avtal ser ut. Det finns företag som inte vet hur många konsulter de har inhyrda just nu. Inte sällan betalar de dessutom mer än vad de skulle behöva betala.

Vanligen går det att spara cirka tio procent av kostnaden bara genom att avropa i konkurrens mellan ramavtalsleverantörerna, säger Manuel de Verdier. Det innebär att många företag har mycket att vinna bara på att se över sina avropsrutiner.

Testa Resrc kostnadsfria system för att samarbeta effektivare med utvalda mäklare och konsultbolag

Ökar spårbarheten

Organisationer som anlitar många konsulter får ofta stora mängder administration på köpet. Resrc inköpssystem riktar sig både till stora företag och till offentliga organisationer där upphandlingsregler bidrar med ytterligare en dimension på verksamheten. 

På senare tid har det uppmärksammats att vissa konsultfirmor vinner offentliga ramavtalsupphandlingar genom att hålla nere sitt snittpris med hjälp av orealistiskt låga priser på vissa tjänster medan andra tjänster kostar oskäligt mycket. När avtalet väl är i hamn tackar de nej till uppdragsförfrågningar om de billiga tjänsterna och tillhandahåller bara de dyra. Med Resrc inköpssystem blir det lättare att upptäcka och motverka den här typen av beteende.

– Systemet för statistik över svarstider, snittpriser och svarsfrekvens uppdelat på varje leverantör. Det ger en spårbarhet i beteendet vilket gör det mycket lättare att göra uppföljningar, säger Daniel Asvelius.

Sammantaget finns det tre stora anledningar att ta hjälp av Resrc inköpssystem för att få struktur på konsultköpen: 

• Minskad administration leder till en effektivare inköpsprocess och friställer tid för mer kvalificerat inköpsarbete. 

• Ökad följsamhet när det gäller regler och avtal leder till minskade inköpsrelaterade risker. Exempelvis blir det enklare att följa LOU och Sox-direktivet. 

• En bättre översikt och tillgång till realtidsstatistik innebär en möjlighet att ta bättre strategiska beslut och att tillämpa en mer aktiv leverantörsstyrning. 


Sedan 2013

Resrc grundades för tre år sedan av Manuel de Verdier, Daniel Asvelius, Magnus de Verdier, Nils Lager, Jakob Cardell och Benny Silfvergren. De sex arbetade tidigare på en av världens största konsultmäklare och var väl förtrogna med utmaningarna i branschen. 

– Konsultmarknaden är stor och svår att överblicka, säger Manuel de Verdier. Det försökte vi göra något åt genom att skapa en oberoende marknadsplats där vi samlar konsultuppdrag på ett och samma ställe, både från köpande organisationer och från konsultmäklare. 

Resrc kostnadsfria inköpssystem lanserades den 20:e september.

ResrcOnLight

Resrc i korthet

• Grundades i Stockholm år 2013
• Oberoende marknadsplats för konsulttjänster
• Nyttjas av 10.000 nordiska bolag
• Stöds av Stockholm Innovation & Growth
• Utsågs till Sveriges 7:e hetaste startup 2015 av tidningen Internet World

Läs mer om Resrc

Funktioner som stöds av inköpssystemet

✓ Förfrågansmall

✓ Attest

✓ Distribution

✓ Prismatris

✓ Offertinsamling

✓ Utvärdering

✓ Tilldelning

✓ Kontraktshantering

✓ Statistik & trender

(Visited 239 times, 1 visits today)