Vikten av identitetshantering – och risken av att inte ha det

I en allt mer digitaliserad värld skapas en mängd konton när en anställning påbörjas: epost, telefonsystem, inloggningar till interna system, sociala medier och dylikt. När en anställning sedan avslutas är det dock sällan att dessa behörigheter försvinner, varpå man som icke-anställd fortfarande kan komma åt stora delar av systemen.

IT-företaget ger dig tid för idrott – på arbetstid

Centric erbjuder idrottsutövande ungdomar som vill göra karriär i IT-sektorn chansen att kombinera sina fritidsintressen med jobbet

Resrc bringar ordning på konsultköpen

För många organisationer och företag är kostnaden för inhyrda konsulter en av de största utgifterna. Nu lanserar Resrc ett kostnadsfritt inköpssystem som gör det enkelt att hålla reda på avtal och kostnader.

The Diver Solution gör hela verksamheten effektivare

Småföretagare eller industrikoncern, den som vill ha en effektiv verksamhet behöver få ut rätt information till rätt person i rätt tid. Förr tog jag fram rapporter i vårt affärssystem, flera timmars arbete varje månad. Nu tar alla de som vill ha rapporterna själva ut dem via The Diver Solution-portalen – enkelt, snabbt och så ofta […]