Vikten av identitetshantering – och risken av att inte ha det

I en allt mer digitaliserad värld skapas en mängd konton när en anställning påbörjas: epost, telefonsystem, inloggningar till interna system, sociala medier och dylikt. När en anställning sedan avslutas är det dock sällan att dessa behörigheter försvinner, varpå man som icke-anställd fortfarande kan komma åt stora delar av systemen.

Ransomware – går det att skydda sig?

En typ av hot som ökar stadigt är så kallade ransomware, skadlig kod som förhindrar åtkomst till en persons eller verksamhets data. För att få tillbaka åtkomsten till krypterad data kräver förövaren att den drabbade först betalar en summa pengar.

Vad händer när en självkörande bil hackas?

Självkörande bilar må ha låtit som science fiction för något decennium sedan men är nu i allra största grad verklighet. Fördelarna är många men man måste ha i åtanke att det finns en risk för dataintrång i bilens styrsystem. I dagsläget ser man inga självkörande bilar på de svenska vägarna men enligt säkerhetsexperten Anders Nilsson […]