Ransomware – går det att skydda sig?En typ av hot som ökar stadigt är så kallade ransomware, skadlig kod som förhindrar åtkomst till en persons eller verksamhets data. För att få tillbaka åtkomsten till krypterad data kräver förövaren att den drabbade först betalar en summa pengar.

Ransomware innebär att filerna på datorn krypteras och för att få åtkomst till dekrypteringsnyckeln blir den som utsatts tvungen att betala en summa pengar som ofta ligger på en summa från 500 kronor till åtskilliga tusen.
 – Både skolor, kommuner, privatpersoner och företag drabbas. Folk klickar på länkar i e-post eller går in på någon hemsida där de blir lurade att köra en fil. Helt plötsligt kan du sedan inte komma åt dina filer utan att tvingas betala, säger Anders Nilsson, säkerhetsexpert på ESET.

Hur man minskar riskerna

Dels går det att minska riskerna att drabbas av ransomware och dels går det att minimera skadan om filerna blir kapade. Att vara på sin vakt och kolla språket i misstänkta e-postmeddelanden samt att aldrig köra okända filer är en bra början.
  – Lita på magkänslan och var aktsam. Ett tips är att hålla utkik efter språkliga fel på grund av dålig översättning vilket är vanligt i de här fallen. 

  Att regelbundet uppdatera operativsystem och program för att täppa till säkerhetshål är också bra i förebyggande syfte mot skadlig kod generellt.

Om man ändå har oturen att drabbas av ransomware så finns det sätt att minimera skadan. Ett är att kontinuerligt säkerhetskopiera viktig data. Det finns automatiserade backuplösningar som också gör att din data kan återställas på ett snabbt och enkelt sätt. 

Läs mer om Ransomware

Att betala eller inte betala?

När en privatperson eller ett företag står i valet mellan att bli av med viktigt data eller betala så är det i många fall enklare att betala. I synnerhet om den som drabbats inte har en färsk säkerhetskopia.
 – Egentligen bör man inte betala. Ju fler som betalar desto mer kan dessa förövare tjäna på ransomware. Det är ett effektivt sätt för kriminella att tjäna snabba pengar, vilket gör att brott av denna typ ökar om man betalar.

Smartphones är också i riskzonen

Det finns idag även ransomware för smartphones vilket gör att exempelvis dina bilder i telefonen kan krypteras. Telefonen är kritisk för många och därför är sannolikheten stor att skadlig kod mot den typen av enheter kommer att öka än mer framöver.
 – Android är i dagsläget lite mer hotat då det är öppnare än till exempel iPhone och iOS, avslutar Anders Nilsson på ESET.

eset logo

Skydd mot det okända: Avancerade heuristikalgoritmer upptäcker och oskadliggör skadlig programvara innan den kan göra skada. 

Diskreta prestanda: Även intensiva åtgärder, t.ex. en komplett diskgenomsökning, kräver lite systemresurser och körs smidigt i bakgrunden. 

Ligg steget före: ESET Live Grid®-genomsökingsmotorn ger ett avancerat skydd som skyddar mot kända eller nya hot dygnet runt. 

Kostnadsfri teknisk support: Supporten är tillgänglig gratis via e-post och telefon (under kontorstid).

Läs mer på eset.se

Anders Nilsson, säkerhetsexpert på ESET

Anders Nilsson, säkerhetsexpert på ESET

(Visited 136 times, 1 visits today)